Teken de petitie

 

MUZES wil met deze petitie alle onderwijsverantwoordelijken en allen die participeren in onderwijs en opvoeding oproepen om daadwerkelijk werk te maken van:

  • Het ernstig nemen van kunsteducatie door die nog veel nadrukkelijker op te nemen in de eindtermen en vooral in de leerplannen en lessenroosters van het basisonderwijs en van ‘alle’ richtingen binnen het secundair onderwijs.
  • Het aanmoedigen van alle schoolteams om in te zetten op doorgedreven muzische vorming in het basisonderwijs en veel meer aandacht, tijd en ruimte voor kunsteducatie in het secundair onderwijs te voorzien.
  • Kennis te maken met scholen en opleidingscentra waar kunsteducatie een belangrijk deel uitmaakt van het opvoedingsproces.
  • Werk te maken van intense kunsteducatie in alle opleidingscentra voor alle maar dan ook alle leraren en opvoeders (in welke richting ze ook zullen les geven en welk vak ze ook zullen doceren).
  • Het bieden van een stevige pedagogisch-didactische basis voor deze leerkrachten en opvoeders die met de kinderen muzisch en kunsteducatief aan de slag zullen gaan.
  • Klik op: http://www.muzes.be/

 

In Vlinderwijs werken wij samen met het Deeltijds Kunstonderwijs: Op dit moment loopt er sinds twee jaar een samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs om geïntegreerd notenleer en instrumentenleer te geven. Vanaf volgend schooljaar zal dit voor meerdere muzische domeinen gebeuren. De leerinhouden van het DKO worden afgestemd op de leerplannen muzische vorming van het basisonderwijs voor de verschillende muzische domeinen (beweging waaronder ook dans, beeld, muziek, drama).

E-nieuwsbrief