Visie

Visie vlinderwijs

In Vlinderwijs zetten we in op:

  • communicatie
  • talenten
  • spelenderwijs leren
  • leerstof vertalen in spel, beeld, klank en beweging
  • zoveel mogelijk ervaringsgericht ontdekken en leren
  • coöperatief leren
  • korte relaxmomenten doorheen de dag
  • Muzische vorming: kruisbestuiving tussen het deeltijds kunstonderwijs en de leerplannen van het basisonderwijs. Op dit moment loopt er sinds twee jaar een samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs om geïntegreerd notenleer en instrumentenleer te geven. Vanaf volgend schooljaar zal dit voor meerdere muzische domeinen gebeuren. De leerinhouden van het DKO worden afgestemd op de leerplannen muzische vorming van het basisonderwijs voor de verschillende muzische domeinen (dans en beweging, beeld, muziek, drama).

 

 

 

 

De essentie van vlinderwijze scholing is om elk kind te stimuleren zich zo compleet mogelijk te ontwikkelen, telkens weer de rust in zichzelf te hervinden en vanuit deze innerlijke rust zijn eigen leven, zijn eigen dromen te creëren in balans met zijn omgeving.