Getuigenissen

Als ouders van 5 kinderen zijn wij steeds heel bewust bezig met elk aspect van hun groeiproces. Zo hebben wij 2 jaar geleden de bewuste keuze gemaakt om naar Vlinderwijs te komen. En regelmatig evalueren wij deze beslissing. We merken dat ook het vlinderwijze team zichzelf en z’n methodieken blijft evalueren. Deze open, alerte en reflecterende houding is voor ons een belangrijke basishouding om te kunnen groeien. De kinderen worden op Vlinderwijs individueel benaderd: voor elk kind wordt gezocht naar de juiste ingangspoort van informatie opnemen en wordt de lat op een uitdagende toch haalbare hoogte gelegd. Op deze manier krijgen onze kinderen zin om nieuwe letters en cijfers en vele “weetjes” te ontdekken. Faalangst en “toetsenstress” is veranderd in een spannend doch ook aangenaam oefenmoment. Ze zijn vaak trots op zichzelf. Naast deze individuele aanpak wordt ook het hele maatschappelijke gebeuren van oorlog en geweld mooi gekaderd.
De kinderen leren zich met zichzelf te verbinden en van daaruit met de multiculturele groep. Onze kinderen krijgen zicht op hun kwaliteiten en leren samenwerken in plaats van concurreren. Door het centraal stellen van “verbinding” merken we dat onze kinderen meer energie krijgen en dat ook hun coördinatie links/rechts, boven/onder en voor/achter is verbeterd. Dit zien we onder andere in het veel vlotter opnemen van de leerstof.
Wij merken bij onze kinderen dat er eindelijk sprake is van intrinsieke motivatie. Het ongenoegen om naar school te “moeten” en om huiswerk te maken zijn omgezet in een volmondig “ik heb een fijne juffie/meester” en “mag ik nog oefenblaadjes” en “mag ik ook eens in de nabewaking blijven”.

Het belang dat Vlinderwijs hecht aan basiswaarden als zonder oordeel, liefdevol, volwaardig en volledig in verbinding in het leven staan, voel je in de school. Er is echt contact tussen de kinderen, tussen ouders en kinderen, tussen team en ouders en kinderen…
We zijn blij deel te mogen uitmaken van elk aspect van hun groeiproces en hierin te kunnen delen met anderen.

Mamma en pappa van een zoon in de eerste kleuterklas, dochter in de derde kleuterklas, een zoon in het tweede leerjaar en een dochter in vijfde leerjaar
 

Wij zijn heel tevreden over Vlinderwijs. Vorig jaar was onze zoon ook op deze school. Begin dit jaar zijn we verhuisd en gingen we naar een andere school in het midden van de stad. Maar onze zoon wou zo ongelukkig en wou niet meer naar school. Daarom hebben we gekozen om opnieuw naar Vlinderwijs te komen en gaat onze zoon weer graag naar school. Er is ontzettend goede communicatie met de kinderen en er op wordt op maat lesgegeven.

Pappa van een zoon in het tweede leerjaar

 

Mijn zoon gaat ontzettend graag naar school. Deze school is voor hem heel aangenaam en vrij van stress. Antoni houdt niet van lawaai en dus voelt de school erg goed voor hem. De Juf is zo betrokken bij haar kinderen. Mijn zoon houdt van spelen in het park tijdens de pauze en ook valt er veel te leren in de klas. Voor ons is het een zeer goede keuze. Vroeger wou mijn zoon nooit naar school en was hij altijd aan het huilen omdat hij niet naar school wou.

Mamma met een zoon in het eerste leerjaar

 

Bij de opstart van de school heb ik, samen met hun papa, zeer bewust gekozen voor dit type onderwijs.

De school slaagt er volgens mij in om een mooi evenwicht te bieden in zowel de  persoonlijke ontwikkeling en welbevinden van een kind als het leerproces en het aanbod van de  te kennen leerstof.

Leergierigheid is een oorspronkelijk talent van kleine kinderen. Dankzij deze leer(nieuws)gierigheid kunnen ze op vele domeinen observeren, leren, groeien .

De school slaagt er op een mooie manier in deze natuurlijke nieuwsgierigheid van en bij mijn kinderen te behouden én aan te wakkeren. Ze richten zich niet enkel naar theoretische kennis, geheugen ,logica en cognitie maar ook vele visuele, auditieve, tactiele werkmethodieken worden vaak gebruikt. Ze  hechten ook veel belang aan de persoonlijke ontplooiing van het kind als uniek individu.  En geven sociale basisvaardigheden mee zoals empatisch vermogen leren aanspreken, geweldloze communicatie, samenwerken ondanks leeftijds- en /of culturele verschillen, enz…

Het multiculturele karakter van de school biedt ook een verrijking aan zowel de kinderen als de volwassenen (personeel, ouders).

De oorspronkelijke leergierigheid van een kind behouden en prikkelen, leidt tot intrinsieke motivatie. En intrinsieke motivatie staat voor de weg naar vrijheid,  kennis opdoen, groei en geluk.

Dat is wat ik mijn kinderen wil aanbieden en ze daarom heel bewust naar Vlinderwijs stuur.

Mamma met een dochter in het derde leerjaar en een dochter in het vierde leerjaar.

Toen mijn dochter in de eerste kleuterklas zat, was ze helemaal teruggetrokken. Gedurende de twee eerste maanden van school ging het van kwaad naar erger. In de school sprak ze amper, enkel tegen de juf, als ze niet anders kon. Aan het einde van de tweede maand, sprak ze thuis ook bijna niet meer en kreeg woede-uitbarstingen.

Toen vernam ik dat er een nieuw school was opgericht, namelijk Vlinderwijs. Ik ben de school gaan opzoeken en heb gebeld voor een afspraak.

Zowel mijn dochter als ik werden warm onthaald. Toen de school gedaan was, kwam de juf met haar hand in hand naar mij toe. Mijn dochter had een grote glimlach op haar gezicht en sprak. Ze zei: "ik blijf hier".

In het begin moest ze zich wat aanpassen, maar het ging veel beter met haar. Ze sprak in de school tegen kinderen en tegen de juf en dat was een wonder voor me. Thuis vertelde ze vrolijk over haar juf en wat ze gedaan had. Op dat moment wist ik ook dat ik voor haar de juiste keuze gemaakt had. Gedurende de rest van het schooljaar bloeide ze verder open.

Zonder haar welbevinden staat ze niet open om nieuwe dingen aan te leren. Nu voelt ze zicht zeer goed en veilig en is zeer leergierig. Vlinderwijs heeft het leven van mijn dochter en van mij enorm veranderd.

Mamma met een dochter in de derde kleuterklas


In september 2013 zijn mijn twee dochters en zoon op Vlinderwijs begonnen en sinds die dag heb ik drie open gebloeide kinderen die zich veel beter in hun vel voelen en die met veel enthousiasme leren en naar school gaan. Mijn zoon had leermoeilijkheden die nu meer en meer zich aan het oplossen zijn dankzij zijn huidige leerkracht... Mijn zoon wordt echt gehoord, gesteund, geholpen, aangemoedigd.

Wat ik ook prachtig vind, is de openheid van de leerkracht naar de ouders toe. Ze zijn altijd beschikbaar om een gesprek en delen heel graag wat er in de klas gebeurd.

Ik vind het zo belangrijk dat mijn kinderen zo gemotiveerd zijn om naar school te gaan en zich zo goed voelen op school! Dat is de basis. Hoe kunnen ze anders leren?

Mamma met een dochter in de derde kleuter, een zoon in het vierde leerjaar en een dochter die vorig jaar haar zesde jaar beëindigd heeft.


Onze dochter had  jarenlange medische achtergrond en problematiek, waardoor het voor haar niet mogelijk was om naar een school te gaan. Zij kreeg huisonderwijs.

Dit jaar is het de eerste keer dat zij naar school gaat, omdat ze lichamelijk vooruit ging. Dit was een behoorlijke aanpassing voor haar.

Als ze het soms moeilijk heeft, dan wordt zij positief aangemoedigd, vooral op vlak van haar talenten, waardoor zij positief wordt en weer verder kan en gestimuleerd is om weer blijmoedig te gaan studeren op school of thuis haar huiswerk te doen.

Wat mij persoonlijk opvalt is dat er een grote inzet is van alle personen die er dienst doen op de school, dat het presteren belangrijk is van de kinderen , maar dat het presteren niet voortkomt voor het presteren zelf, maar juist omdat de kinderen voelen dat ze aanvaard worden voor wie ze zijn, en dat het positieve aspect in het kind benadrukt word.

Mamma met een dochter in het eerste leerjaar.

Voor onze zoon is de lagere schooltijd tot op heden (5de leerjaar) een parcours geweest van zoeken naar ‘zijn ideale school’, met vallen en opstaan, heel wat frustratie, verdriet en gevoelens  van onbegrip die hij uitte met boosheid. Via een tip van een psychologe van het CLB vonden we de weg naar Vlinderwijs.

Victor is intelligent en heeft geen leerstoornissen. Bij onze zoon Victor is wel een lichte vorm van ADHD vastgesteld, wat zich vooral uit in de klas, waar hij actief en enthousiast is, veel praat en snel afgeleid is wanneer hij zijn interesse verliest. Victor vraagt heel wat aandacht en ook veel energie, heeft voldoende prikkels en interactie nodig, alsook de nodige vrijheid/creativiteit van denken, doen en experimenteren, MAAR : binnen een duidelijk kader.

Wij appreciëren dan ook sterk het engagement van de leerkrachten en alle andere betrokkenen binnen Vlinderwijs om hier op een adequate wijze rekening mee te houden, zonder dat wij Victor reeds medicatie moeten toedienen om kalmer/ meer gefocust/makkelijk handelbaar… te zijn. Hij is nog maar 10 jaar!

Door hun begripsvolle aanpak, met duidelijke afspraken, regels, huistaken,… maar ook leuke beloningen, zien we dat we stap per stap terug een gelukkigere Victor krijgen. Hij zal zeker nog  onderhandelen voor meer speeltijd en opkomen voor minder prestatiedruk. Dit is eigen aan een kind van 10 jaar en bij Victor lijkt het aangeboren. Moeten we, als ouders en opvoeders, niet zoeken naar een goede formule om zijn ondernemerschap en onderhandelingsvaardigheden te motiveren, in plaats van af te straffen?

Mamma en pappa van een zoon in het vijfde leerjaar

 

Onze zoon is een jongen waarbij wij doorheen de jaren een enorme zoektocht hebben afgelegd. Na de toetertesten in de kleuterklas, waarbij hij een score van 96% haalde, wat ook voor de toenmalige school ook een  fantastisch resultaat was, hadden wij een probleemloze schooltoekomst voor ogen. Maar niets was minder waar. Na het eerste leerjaar waarbij er meer en meer gedragsproblemen werden gerapporteerd door de school en het CLB, zwichtten we om Axel vele testen te laten ondergaan doorheen die eerste 3 jaren van de lagere school.
Hierbij werd gedacht aan ADHD, dat op zijn beurt weder werd tegengesproken door andere specialisten die met andere theorieën kwamen. Kortom het was voor ons en het kind een lijdensweg. Gelukkig vonden we even later een Psychologe en HSP deskundige, die onze zoon behandeld heeft en ook vaststelde dat dat hij HSP (Hoog sensitief) is. Hoogsensitieve personen (HSP) hebben een verhoogde tot extreme gevoeligheid voor externe prikkels en indrukken en jammerlijk genoeg nog niet zo bekend. Deze diagnose was voor ons een verademing, ook wegens het besef dat wij ons kind al die jaren niet begrepen. Maar ook dat ons kind  al die jaren niet begrepen werd, noch door ons, noch door de school, noch door het CLB, noch door andere hulpbronnen.  Kortom ons kind was ongelukkig wegens al dat onbegrip, waarbij de vele prikkels en gevoeligheid die hij binnenkreeg zich vormde tot onaangepast gedrag, een vlucht voor de grote leegte. Na eerst onszelf naar Axel correcter en begripvoller op te stellen, dienden we ook een onderwijstype te zoeken, waarbij het kind zichzelf kan vormen met al zijn talenten. En zo kwamen wij bij vlinderwijs.
Sindsdien zien wij een kind dat supergelukkig naar school gaat, graag bijleert, thuis opzoekwerk verricht zelfs wanneer het niet als huiswerk in de agenda staat en vooral rustig en voldaan na school naar huis terugkeert. Zo is hij nu de achterstand die hij heeft ontwikkeld door zijn vorig traject gestaag aan het ophalen, door extra huiswerk en goede begeleiding.  Axel wordt aangeleerd op school om zijn prikkels te kanaliseren en dit ook Sociaal maatschappelijk toe te passen. Niet onbelangrijk naar zijn volgende stap, de middelbare school toe. Zo wordt hij vlugger begrepen, maar begrijpt hij ook de wereld rondom zich vlugger. Hij leert om zijn talenten te ontdekken, te tonen en toe te passen, en mag vooral zichzelf zijn. Hij heeft een leerkracht die zeer toegankelijk is en waar een enorme vertrouwensband mee gevormd is. Hij mag steeds iets vragen en de leerkracht maakt ook steeds tijd voor hem. Hij voelt zich een individu van betekenis, iemand die klaar wordt gemaakt om de wereld aan te kunnen en mag dromen om later voetballer of acteur te worden.
Pappa van een zoon in het vijfde leerjaar